Privacy

 

Uw persoonsgegevens en medische gegevens sla ik digitaal op. Het opslaan van uw gegevens doe ik volgens het privacy- en dataveiligheidsbeleid.
U gaat hiermee akkoord doordat u uw zorg door mijn praktijk laat uitvoeren en daarvoor een formulier ondertekent.

 

De toestemming bevat in het kort:
• Het verwerken van persoonsgegevens in ons patiëntendossier. Dit gebeurt via software van Vertimart.

• Het verstrekken van enige gegevens aan Infomedics die de factuur stuurt.
• Het verstrekken van persoonsgegevens aan zorgaanbieders (zoals uw tandarts of parodontoloog) voor zover dit nodig is voor uw behandeling.

 

Door mijn privacyformulier te tekenen geeft u aan van uw rechten kennis te hebben genomen, en akkoord te gaan met onze verwerking. Voor verwerking van gegevens zijn verwerkingsovereenkomsten met bovenstaande partijen gesloten.

Call Now Button