Klachtenregeling

 

Als mondhygiënist zal ik al het mogelijke doen de patiënt zorg te bieden die hij/zij nodig heeft. Indien de verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan gewenst, dan kunt u als patiënt een klacht indienen. Als vrijgevestigde mondhygiënist- en lid van de NVM – ben ik aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt. Ik waardeer het echter zeer als u de klacht eerst aan mij meldt, zodat we samen zoeken naar een oplossing. Aanvullende informatie over klachtenprocedures kunt u verkrijgen via het secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.

 

Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161 3800 BD Amersfoort
Telefoon: 033- 4216189

Call Now Button